Dotace na okna

ZÍSKEJTE DOTACI NA ZATEPLENÍ I OKNA

Majitelé rodinných domů neváhejte. Nyní máte možnost ušetřit až 50% svých investic do výměny oken a zateplení svého domu v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám pro roky 2013-2020. Výměna oken je od 1.1.2015 možná v případě, že uspoříte již pouze 20% tepla, které uniká z domu.

 

Maximální výše podpory se počítají dle úspor unikajícího tepla

 Typ konstrukce 1. stupeň úspor (Kč/m2) 2. stupeň úspor (Kč/m2) 3. stupeň úspor (Kč/m2)
 Obvodová stěna 500 600 800
 Střecha 500 600 800
 Výplně otvorů 2100 2750 3800
 Podlaha na terénu 700 900 1200
 Ostatní konstrukce, stropy 330 400 550

Všechny námi podané žádosti v programu Zelená úsporám byly proplaceny.

K dotaci navíc získáte:

 • 25.000,-Kč – (max. 15% z dotace) na zpracování odborného posudku (technická dokumentace, tepelný audit).
 • 5.000,-Kč – na zajištění odborného technického dozoru.
 • 10.000,-Kč – v případě kombinace zateplení s výměnou zdroje vytápění či instalaci solárního systému.

!!! POZOR !!!

Dotaci lze získat i zpětně na výměny oken či zateplení provedené od 1. ledna 2014.

Vše zajistíme za vás

 1. Návrh zateplení pro dosažení co nejvyšší možné míry dotace.
 2. Veškerou dokumentaci nutnou k získání dotace (tecnické výkresy, odborný posudek – energetický audit).
 3. Sepsání, podání a schválení žádosti o dotaci.
 4. Odborný dozor.
 5. Kompletní vyúčtování a proplacení dotace.

Praktický příklad získané dotace:

Pan Kosák z Jindřichova Hradce potřeboval opravit fasádu svého rodinného domku a zároveň chtěl vyměnit i okna, a proto se rozhodl požádat si o dotaci z programu Zelená úsporám. Aby dotaci získal, tak musel svůj záměr doplnit i o zateplení celé obálky budovy.

Dotace mu byla schválena a on si vybral našeho spolehlivého dodavatele, který mu kompletně zateplil celý dům. Za tyto práce pan Kosák zaplatil celkem 340.000 Kč, ze kterých mu byla proplacena dotace 158.000 Kč. Navíc panu Kosákovi investice snížila roční náklady na vytápění o více než 60%!

Dotace na plastová okna TOKRA

Důležité informace

 • V rámci dotace musí být instalovány pouze materiály, výrobky a technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií.
 • Stavbu musí provádět externí dodavatel a na provedené činnosti musíte mít doklady.
 • V případě, že máte kotel na tuhá nebo fosilní paliva 3. a horší emisní třídy, je nutné provést jeho výměnu, která je také dotovaná – dotace na kotle.

 

Cena za kompletní vyřízení dotace na klíč

 Dotace na: Cena
 Solární panely na ohřev TUV 10.000,-Kč
 Solární panely na ohřev TUV a přitápění 12.000,-Kč
Vytápění 15.000,-Kč
 Zateplení a výměnu oken 30.000,-Kč
 Kombinace zateplení a vytápění 35.000,-Kč

 

Pro jakékoli dotazy a požadavky využijte prosím formulář na pravé straně.

NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE ZKUŠENÉ ODBORNÍKY.

Kategorie