Vzdělávání zaměstnanců

Získejte dotaci na vzdělávání zaměstnanců

Čerpejte dotaci 100% na vzdělávání svých zaměstnanců.

Školte své zaměstnance a zvyšujte jejich odbornost.

 

Na co mohu dotaci využít?

dotace-na-vzdelavani

 • obecné vzdělávání,
 • specifické vzdělávání,
 • vzdělávání v zahraničí,
 • náhrady mezd za čas strávený na školení,
 • náhrady mezd interního lektora,
 • cestovné a stravné,
 • drobný hmotný majetek potřebný ke vzdělávání (notebooky, tiskárny, flipcharty, …),
 • náklady na manažera projektu,
 • náklady na asistenta projektu.

 

Pro koho je dotace určena?

 • právnické osoby (mimo akciových společností s akciemi na doručitele),
 • fyzické osoby.

 

Praktický příklad získané dotace:

Společnost se rozhodla proškolit své zaměstnance v obecných školení a nastavit si systém vzdělávání ve společnosti, rozhodli se zažádat o dotaci na:

 • externí školení anglického jazyka po dobu ročního intenzivního kurzu
 • externí školení měkkých dovedností
 • vytvoření interního lektora na externích specifických kurzech
 • náhrady mezd zaměstnanců a interních lektorů
 • cestovné
 • nepřímé náklady
 • náklady na manažera a asistenta projektu

Žádost byla podána v roce 2010 s celkovými plánovanými náklady 2.600.000,- Kč. V průběhu roku 2010 byla dotace schválena ve výši 100% a společnost tak začala svůj 18 měsíční projekt. Po každých 6 měsících vyhotovili monitorovací zprávu a žádost o platbu, na základě které poskytovatel zasílá proinvestované finance. Na začátku roku 2012 přišla společnosti poslední platba a vyčerpali celých 2.600.000Kč.

 

Vše zajistíme za vásbook

 • Výběr nejvhodnějšího dotačního titulu.
 • Úpravu rozpočtu a záměru na požadavky dotace.
 • Kvalitní sepsání projektové žádosti o dotaci.
 • Přípravu příloh a dokumentů nutných k žádosti o dotaci.
 • Registraci žádosti o dotaci.
 • Kontrolu průběhu dotace.
 • Kontrolu dokladů před odevzdáním žádosti o proplacení.
 • Osobní asistenci při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

 

 

Kontaktujte nás

Neodborným podáním žádosti můžete přijít nejen o stávající dotaci, ale i o možnost čerpání v dalších letech.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie