4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Nezmeškejte šance dotací na uvádění nových produktů na trh

Získejte dotaci 40% na zvýšení efektivity výroby, na nákup strojů a zařízení, na zavádění nových technologií a na podporu zlepšení životních podmínek zvířat. 

Popis výzvy

Program je zaměřen na uvádění nových zemědělských produktů na trh, zvýšení efektivity výroby a postupů a zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Dále je podporován nákup strojů a zařízení, která souvisejí se zemědělskou výrobou, zavádění moderních technologií výroby a zlepšení životních podmínek zvířat.

Program 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů je součástí Operačního programu Program rozvoje venkova.

Na co mohu dotaci využít

 • Zařízení pro výrobu potravin a krmiv (konečná úprava, balení produktů a značení).
 • Uvádění produktů na trh (vybavení prodejen, stavba či rekonstrukce budov).
 • Pojízdné prodejny, stánky.
 • Nákup strojů.
 • Reklama a marketing.
 • Zařízení na čištění odpadních vod.
 • DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH.
 • Skladování surovin.

Pro koho je dotace určena

 • Zemědělští podnikatelé, jejichž podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období činil více než 30 %.
 • Výrobci potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu nebo výrobci krmiv.
 Kategorie podniku Dotace Určení kategorie podniku
 Mikropodnik až 40 % méně než 10 zaměstnanců
 Malý podnik až 40 %  méně než 50 zaměstnanců
 Střední podnik až 40 % méně než 250 zaměstnanců

 

Podmínky a omezení

 • Projekt lze realizovat na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy.
 • U projektu, který bude zaměřen na zpracování vína nebudou podpořeny technologie, které obsahují dřevěný sud, dřevěnou nádobu, kvasnou nádobu a cross-flow filtr na víno.
 • Žadatelem o dotace nemůže být organizace producentů, mezioborová organizace nebo sdružení organizací producentů.

Vše zajistíme za vás

 • Vybereme nejvhodnější dotační titul.
 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

 

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie