Úspory energie

Nezmeškejte šanci a čerpejte dotaci na úsporu energií

Získejte dotaci 50% na úsporu energií při podnikání.

Podporovány jsou i energetické audity a studie proveditelnosti.

Popis výzvy

Cílem výzvy Úspory energie je snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity v podnikatelském sektoru. Cíle je možné dosáhnout například zateplením, výměnou technologie vytápění, výměnou osvětlení, instalací technologie nuceného větrání, využívání odpadního tepla z výroby. Dotace se vztahuje i na energetické audity a studie proveditelnosti.

Program Úspory energie je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Dotace 50%

Na co mohu dotaci využít

 • Zateplení a výměna oken provozovny.
 • Výměna zdroje vytápění a přechod na ekologičtější zdroj.
 • Modernizace rozvodů, systémů měření a regulace, stávajících zařízení pro výrobu energie.
 • Instalace vzduchotechniky, soustav osvětlení budov a areálů.
 • Instalace kogeneračních jednotek.
 • Využití odpadní energie ve výrobě.
 • Instalace obnovitelných zdrojů energie.
 • Ekologické studie.

 

Pro koho je dotace určena

Dotaci mohou čerpat veškeré podnikatelské subjekty (OSVČ, a. s., s. r. o., k. s., …).

 Kategorie podniku Dotace Určení kategorie podniku
 Mikropodnik 50 % 0 – 10 zaměstnanců
 Malý podnik 50 %  11 – 50 zaměstnanců
 Střední podnik 40 % 51 – 250 zaměstnanců
 Velký podnik 30 % 250 a více zaměstnanců

 

PODPOROVANÁ ODVĚTVÍ

Zpracovatelský průmysl, zemědělství, rozvod energie a zásobování vodou, dobývání a těžba, nakládání s odpady, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, doprava a skladování, informační a komunikační činnosti, pronájem a správa nemovitostí, vědecké a technické činnosti, administrativní a podpůrné činnosti, vzdělávání (soukromé školy), zdravotní a sociální péče a další.

Podmínky a omezení

 • Výše dotace se musí pohybovat mezi 0,5 – 250 mil. Kč.
 • Maximální podpora na ekologické studie a energetické audity je 350.000 Kč.
 • U těchto projektů je nutná včasná příprava.

Vše zajistíme za vás

 • Vybereme nejvhodnější dotační titul.
 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

 

POMŮŽEME VÁM ZPRACOVAT I ENERGETICKÝ AUDIT A NAVRHNOUT NEJVHODNĚJŠÍ OPATŘENÍ K ÚSPOŘE ENERGIÍ.

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie