Inovační vouchery

Nepropásněte šanci a čerpejte dotaci na inovaci

Získejte dotaci až 100% na nákup expertních služeb v oblasti inovací. 

Popis výzvy

Program je zaměřen na nákupu expertních, poradenských a podpůrných služeb v oblasti inovací, které povedou ke zvýšení odborné informovanosti podniku a přispějí k jeho dalšímu rozvoji. Dalším bodem programu Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a nápadů mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí.

 Program Inovační vouchery je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Na co mohu dotaci využít

 • Odborné semináře.
 • Poradenské, expertní a podpůrné služby  pro výzkum a šíření znalostí (měření, zkoušky, výpočty, odborné konzultace, služby v oblasti nákupu).
 • Vybrané provozí náklady (osobní náklady, spotřeba energie, mzdové náklady).
 • Distribuce a využívání inovačních voucherů.

Pro koho je dotace určena

 • Dotaci mohou čerpat veškeré podnikatelské subjekty (OSVČ, a. s., s. r. o., k. s., …).
 • Vědeckotechnické parky, inovační centra a podnikatelské inkubátory.
 Kategorie podniku Dotace Určení kategorie podniku
 Mikropodnik až 100 % 0 – 10 zaměstnanců
 Malý podnik až 100 %  11 – 50 zaměstnanců
 Střední podnik až 100 % 51 – 250 zaměstnanců

 

Podmínky a omezení

 • Výše dotace 80 – 500 tis. Kč pro podnikatele.
 • Výše dotace 100 tis. – 5 mil. Kč pro vědeckotechnické parky, inovační centra, podnikatelské inkubátory.
 • V případě distribuce a využívání inovačních voucherů může být maximální výše dotace 60 mil. Kč.
 • Projekt lze realizovat na území České republiky, mimo území hlavního města Praha.
 • Podpora je poskytována v rámci de minimis.

Vše zajistíme za vás

 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie