3.1 Prevence vzniku odpadů

Využijte šance dotací na prevenci vzniku odpadů

Získejte dotaci až 85% na modernizaci technologií zpracovávající komunální odpad. 

Popis výzvy

Program je zaměřen na prevenci vzniku komunálních a průmyslových odpadů, které jsou nebezpečné, na modernizaci technologií zpracovávající odpad a zavedení systému door-to-door (odvoz odpadu od dveří), který má význam pro nárůst recyklace a snížení množství směsného odpadu.

Program 3.1 Prevence vzniku odpadů je součástí Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

 

Na co mohu dotaci využít

 • Předcházení vzniku komunálních odpadů.
 • Předcházení vzniku průmyslových odpadů – snížení odpadů vznikajících ve výrobě.
 • Realizace nebo modernizace technologií – snížení množství produkovaných odpadů.
 • Výstavba míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů.
 • Zavádění systému door-to-door.

Pro koho je dotace určena

 • Kraje.
 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Státní organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Městské části hlavního města Prahy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Fyzické podnikající osoby.

Vše zajistíme za vás

 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

 

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie