Novinky

Až 90% dotace pro obce do 500 obyvatel na obnovu kulturních a historických památek

Zahajujeme příjem dotací pro obce do 500 obyvatel, které mají zájem získat finance až 90% veškerých nákladů na „Ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova“ V případě zájmu využijte náš kontaktní formulář.

Více informací

Čerpejte dotace až 60% do cestovního ruchu.

Je potřebné mít k datu podání platné stavební povolení, je-li potřebné. Dotace až 60%, max. 10mil. Kč. Dotace je zaměřena na rekonstrukci nebo výstavbu malokapacitního ubytovacího zařízení se zaměřením na agroturistiku a venkovský cestovní ruch (i včetně stravování, půjčoven sportovních potřeb a objektů pro sportovní využití – sportovní hřiště, bazén, apod.)

Více informací

Dotace na specifická školení zaměstnanců průmyslových a tech. firem EDUCA 2013

Dne 25. března byla nečekaně vyhlášena výzva na specifické vzdělávání zaměstnanců průmyslových a technologických firem. Dotace může dosáhnout u některých druhů školení až 100%. Hlavním cílem projektu je specifické vzdělávání zaměstnanců malých, středních i velkých podniků v oblastech: 1.Zpracovatelský průmysl (kromě 12 Výroba tabákových výrobků)Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 2.Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 3.Stavebnictví 4.Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů 5.Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství (s výjimkou obchodu s motocykly, jejich díly a příslušenstvím) 6.Skladování 7.Manipulace s nákladem 8.Činnosti v oblasti informačních technologií 9.Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství 10.Technické zkoušky a analýzy Minimální dotace je 0,8mil. Kč a maximální částka 8mil. Kč, ze kterých lze financovat jak školení, cestovní náhrady, činnost realizačního týmu, tak náhradu mezd za dobu strávenou na školení u školených i interních školitelů.   V případě zájmu o spolupráci a podrobnější informace nás...

Více informací

PRV-Program rozvoje venkova 2014 – 2020

Konec roku 2013 je ideální příležitostí pro podnikatele, zemědělce, obce, potravináře a další na přípravu kvalitního záměru a jeho přípravu tak, aby byl bezproblému podpořen z Programu rozvoje venkova v letech 2014 – 2020, kdy budou opět výzvy otevřeny. V letech 2014 – 2020 v Programu rozvoje venkova neočekáváme tak razantní změny, jako se plánují v jiných programech a pracujeme s našimi klienty na nových žádostech o jedny z nejoblíbenějších dotačních titulů. Tento proces je kvůli pozastaveným výzvám v roce 2013 během na delší trať, ale určitě se Vám vyplatí. Dotační podpora pohybující se kolem 50% je pádným důvodem proč si projekt pečlivě připravit a počkat. Snažíme se předejít dohánění dokumentů na poslední chvíli a zbytečným stresovým situacím s podání žádostí, a proto se na období 2014 – 2020 připravujeme již dnes. Pokud tedy máte kvalitní podnikatelský záměr, kontaktujte nás, sjednáme si nezávaznou osobní schůzku a můžeme vše připravit k okamžitému podání mezi prvními v novém programovém období, dokud bude finanční alokace nejvyšší a tedy i procento schválených žádostí. K žádosti o dotaci je nutné mít: • Projektovou dokumentaci – jejíž vyhotovení trvná nejčastěji v řádech měsíců a je vždy dobré mít na vše dostatek času • Rozpočet – je důležité nezapomenout na některé uznatelné náklady, čehož žadatelé, kteří doháněli vše na poslení chvíli a na některé náklady zapomněli nejvíce litují. • Stavební povolení (nebo alespoň podání žádosti o jeho vydání – viz nová pravidla 2014 – 2020) • Včasně podanou a kvalitně zpracovanou žádost o dotaci včetně všech potřebných příloh se kterou Vám rádi pomůžeme. S dotacemi v Programu rozvoje venkova máme velké zkušenosti a jsme schopni, jako téměř jediní na trhu poskytnout i následný servis po schválení za rozumné peníze.   V případě zájmu o spolupráci nás prosím kontaktujte, nebo vyplňte kontaktní formulář a my se Vám...

Více informací

Čerpejte dotace až 60% na přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů

Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů Ve dnech od 19. 6. 2013 do 2.7.2013 bude otevřeno podávání žádostí o dotace pro zemědělce a potravináře na přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů. Dotace  60% lze čerpat na technologie, zařízení pro finální úpravu výrobku, investice k zlepšování a monitorování kvality (včetně laboratoří), vývoj a aplikace nových produktů, dopravní prostředky nebo kontejnery na přepravu, investice spojené se skladováním produktů, stavební investice do provozu.   V případě zájmu o vyřízení dotace či navázání spolupráce nás prosím...

Více informací

Dotace 2013 Operačního programu Životní prostředí pro obce, města i podnikatele

Dotace 2013 z fondu OPŽP – obce, města i podnikatelé Dotace na zateplení budov, rekonstrukce spalovacích zdrojů (kotel na biomasu, kogenerace, atd.) Optimalizace vodního režimu krajiny (tůně, mokřady, atd.), obnova krajinných struktur, budování zeleně a městských parků v okolí, pozemkové úpravy, atd. Dotace na nakládání s odpady (sběrné dvory, kontejnery, investiční technologie, atd.) Dotace na likvidaci ekologických zátěží (rekultivace, odstranění skládek, výstavba kompostáren, sanace brownfieldů atd.) Využívání obnovitelných zdrojů energie Omezení průmyslového znečištění i jeho monitoring (spadá i omezení zápachu z bioplynových stanic) Příjem žádostí na OPŽP bude v druhé polovině roku 2013.   V případě Vašeho zájmu o tyto dotace nás prosím kontaktujte e-mailem nebo telefonicky a dohodneme se na dalším...

Více informací
Kategorie