Příjem žádostí o dotace v programu OPPIK v plném proudu

Využijte možnosti čerpat dotace na stroje, technologie, rekonstrukce nemovitostí, vybavení výzkumných center, či účast na mezinárodním veletrhu.

Od 1. června 2015 přijímá Ministerstvo průmyslu a obchodu žádosti v nově otevřených výzvách nového operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Mezi nově vyhlášené programy patří: Školicí střediska, Technologie, Inovace, Marketing, ICT a sdílené služby, Nemovitosti, Úspory energie, Aplikace a Potenciál.

Registrační žádosti lze podat od 1. června 2015, mimo programy Technologie a Marketing, plné žádosti lze podávat od 1. září 2015.

 

Programy

V programu Školicí střediska lze čerpat dotaci na rekonstrukci a vybavení školicích středisek.

Program Technologie zahrnuje podniky s podnikatelskou historií do 3 let, které mohou čerpat dotaci na pořízení strojů, softwaru a dalšího vybavení.

Z programu Úspory energie lze čerpat dotace na zateplení, výměnu oken či zdroje vytápění, pořízení úspornějších strojů, výměnu osvětlení za úspornější a další náklady spojené s úsporou elektrické energie.

 

Čerpání dotací na pořízení nových strojů a technologií pro výrobu inovativních produktů, nebo inovaci procesu, lze nalézt v programu Inovace.

V programu Marketing lze získat dotaci na účast na mezinárodních veletrzích a výstavách a také na dopravu exponátů.

Výzva z programu ICT a sdílené služby je určena ke zřízení center sdílených služeb, modernizaci center a tvorbu nových ICT řešení.

Z programu Nemovitosti lze čerpat dotace na rekonstrukci výrobních prostor.

Čerpání dotací na podporu projektů průmyslového výzkumu a vývoje s cílem zavádění inovačních vyšších řádů lze nalézt v programu Aplikace.

Program Potenciál umožňuje založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

Dotace 50%

Čerpání dotace z programů OPPIK je určeno pro malé a střední podniky, v některých případech i pro velké podniky. Výše podpory je standardně 25% u velkých podniků, 35% u středních podniků a 45% u malých podniků. U některých programů lze získat dotaci vyšší.

Vše zajistíme za vás

  • Vybereme nejvhodnější dotační titul.
  • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
  • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
  • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
  • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
  • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

 KONTAKTUJTE PROJEKTOVÉHO MANAŽERA

Jiří Veselka

+420 733 544 484

info@dotacez.eu

 

 

Kategorie